Zikr

Kada se odnosi na duh ZIKR znači sjećanje, a kada se odnosi na jezik znači „spomenuti“. Kao vjerski izraz znači „slavljenje Allaha, korištenjem ustaljenih fraza koje se, ponavljaju po obredom redoslijedu, bilo glasno bilo u sebi, popraćeno posebnim disanjem i fizičkim pokretima.

Običaj se temelji na 33 suri 41 ajetu: „O vjernici, često Allaha hvalite… „ Spominje se i predaja iz Muhamedovog doba: „Nema tog društva koje spominje i hvali Allaha a da ga meleki ne okružuju i milost ne prekriva. A Veliki Allah sjeća ih se poput onih koji su s njim….

Zikr se sastoji se od mnogokratnih ponavljanja fraza kao što su:

  1. La ilahe illallah (Nema Boga osima Allaha),
  2. subhanallah (Slavljen neka je Allah),
  3. al-hamdulullah (Hvala Allahu),
  4. bismillah ( u ime Allaha),
  5. lillah (sve je Allahovo),
  6. Allahu ekber (Allah je iznad svega),
  7. estagfirullah ( tražim oprost od Allaha),
  8. te nekih od 99 Allahovih imena.

Duhovne pjesme, mogu se podvesti pod ritual. Svi derviši moraju prisustvovati redovnom okupljanju (halki) po utvrđenom rasporedu tarikata. Osim utvrđenih fraza ponavljaju i proširene odlomke iz Kur’ana.

This is a unique website which will require a more modern browser to work!

Please upgrade today!