• Türbe
  • Mutfak
  • Çilehane veya Halvet odası
  • Kahve-Ocak (Kahve Odası):
  • Rıbat ve cami
  • Hamam
  • Semahane ve Misafirhane
Türbe

Türbe

Geleneğe göre burası Sarı Saltuğ’un ve Açık Başı’nın gömüldüğü yerdir. Sarı Saltuk, Açık Başı’nın gelişini gördüğüne inanılmaktadır.

Benden sonra Buna nehri bana benzer birine yol verecektir ve onun kafası saçsız olacaktır’’ demiştir Sarı Saltuk. Ve gerçekten de Buna Nehri, Açık Başı’ya yol vermiştir. Türbe, tekkenin ilk katındadır ve altında toprak bulunmaktadır. İki mezarın üstünde de türbelere has kubura (tahtadan tabutlar) bulunmaktadır ve yeşil örtülerle üstleri kapatılmıştır.

Sağ taraftaki büyük türbe Sarı Saltuk’a, küçüğü ise Açık Başıya aittir. Açık Başı’nın türbesinde başucu türban şeklinde değil, yani derviş tacı bulunmamaktadır. Duvarda 12 saçaklı metal topuz ve kılıç ve demir yeleği bulunmaktadır. (demir yeleği zaman içerisinde kaybolmuş, topuz ise 1970 ile 1975 yıllar arasında çalınmıştır) Türbenin dış yan duvarı üzerinde de taş kabartma, topuz ve kılıç gösterilmiştir.

Mutfak

Mutfak

Bu odanın hemen yanında, ana girişin karşısında, mutfak bulunmaktadır. Mutfakta, misafir odasında kalan misafir ve ziyaretçilere yiyecek ve içecekler hazırlanmaktaydı. Mutfakta hala ocak görülebilmektedir. Mutfağın arkasında külhane adı verilen alttan ısıtma ve soba odası bulunmaktadır.

Çilehane veya Halvet odası

Çilehane veya Halvet odası

Bu mekan, hamam, tuvalet ve misafir odası arasında çok küçük bir alan üzerinde yer alan çilehane yada halvet odasıdır. Derviş şeyhlerin ve dervişlerin inzivaya çekilmeleri, din üzerinde tefekkür ve Allah’a yönelmek için kullandıkları bir mekandır.

Kahve-Ocak (Kahve Odası):

Kahve-Ocak (Kahve Odası)

Alt kattaki mutfağın karşılığı olarak kahve ocağı ikinci katta bulunmaktadır. Kahve ve çayın pişirildiği bir yerdir. Tekke daha önceden kubbeli bir mimari yapıya sahipti ve Vaiz adlı şairin (1716-1717) şiirinden de anlaşıldığı gibi.

yazı mısra şeklinde yazılı olup, her harfi bir sayısal değere sahiptir. Yaklaşık olarak tercüme şu şekildedir:

  • Onlar ki gök kubbesini görünce
  • Yüce Allah’a herkes dua eder
  • Allah’ın kubbe boyutları dünyanın
  • bütün camilerden daha büyüktür.

Yani, cami kubbesi ile beraber, tekkeyi iki kubbe daha süslemektedir.

Rıbat ve cami

Rıbat ve cami

Rıbat ve cami daha önceden yıkılmıştır. Rıbat yerinde bugün modern bir binada inşa edilmiş, caminin bulunduğu zemin Buna Nehri’ne kaydığı için camii aynı yere yeniden inşa etmek mümkün olmamıştır.

Hamam

Hamam

Tekkenin arka tarafında bir adet tuvalet ve solunda hamam bulunmaktadır. Burası son derece uyumlu inşa edilmiş bir ev hamamıdır. Dikkati çeken unsur ise, son derece estetik bir şekilde inşa edilmiş kubbesi ve taşıdır. Taşın üstündeki iki delikten sıcak ve de soğuk su akmaktadır. Hamam, altında bulunan hazna ve külhaneden gelen ısıyla ısıtılmaktadır.

Semahane ve Misafirhane

İkinci katta ise, semahane yani diğer adıyla zikir odası bulunmaktadır. Semahane, misafirhanenin hemen yanında ve köşedeki daha küçükce olan odadır. İkisi de köşeli balkonlara sahip ve Buna Nehri’nin kaynağına bakarlar. Bunlar Evliya Çelebi tarafından da fark edilmiştir. Bu köşeler Kültürel Yapıları Koruma Enstitütüsü tarafından 1952’de restore edilmemiştir. Semahane kapısının üstünde „Bütün kapıları açan Allah’ım, bize en iyi kapıları aç“ yazan bir levha bulunmaktadır. Bu odanın devamında abdesthane ve tuvalet bulunmaktadır.

This is a unique website which will require a more modern browser to work!

Please upgrade today!