Tekkenin tarihi

Buna Nehri kaynağının çıktığı noktaya inşa edilenTekke haftada üç gece zikre ev sahipliği yapmaktadır.

Bogomiller zamanında yapılan bir tapınak kalıntısı üzerine inşa edilmiş olan tekkenin kesin kanıtlanmış bir tarihi yoktur.

Arkeolojik çalışmalar sonucu elde edilen bulgular, Geç Antik dönemde inşa edildiğini göstermektedir. Tekke, Orta Çağ döneminde ve hatta Osmanlılar bu topraklara gelmeden önce, kültürel ve dini olarak önemli bir mekandı (1. VI 1454.). Tekke’nin ilk kaydı 1664 yılında Evliya Çelebi tarafından yazılmıştır. Evliya Çelebi’nin Seyehatnameleri vesilesiyle tekke tüm Osmanlı topraklarında tanınmış ve ciddi bilimsel tartışmalarla bilim sahasında bilinmektedir.

Tekkenin bitişiğindeoluşturulan mimari kompleks tarih boyunca defalarca restore ve dekore edilmiştir. Tekke, son şeyhi Seydo Sehoviç’in ölümüne (1925) kadar aktif olarak faaliyetlerine devam etmiştir.

İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra Bosna-Hersek’teki tüm tekke faaliyetleri ve dervişlerin çalışmaları devlet tarafından yasaklanmıştı. 70’li yıllara kadar tekke, Bosna-Hersek Ulusal Müzesi tarafından yönetilmiştir. O tarihten 1974’e kadar resmi yöneticisi bulunmazken,İslam Birliği,dönemin hükümetin izni olmaksızın tekkeyi kullanmaya ve yok olmaktan kurtarmak için kendi yönetimine almıştır. Toplu dua yerlerin geleneğini canlandırmak adına her yıl düzenli olarak organize edilen Mevlit Programı sayesinde Tekke yeniden önem kazanmaya başlamıştır.

Tekkede son restorasyon çalışması 2013 yılında yapılmıştır. Restorasyon çalışmasından 1 yıl önce, bitişiğindekibulunan ve tamamıylayıkılmış misafirhane, aslına uygun şekilde tekrar inşa edilmiştir.

Tekke ismi

Doğal ortamı ve tarihi öneminden ötürü Tekkenin ismi dünya çapında Buna nehri kaynağının yanındaki tekke, veya Blagay Tekkesi olarak anılmaktadır.

İlk yazılı kaynaklar Sarı Saltuğ’un zaviyesiadı altında olduğunuzikrederler. Geleneğe göre Sarı Saltuk, Osmanlı medeniyetinin en ünlü isimlerinden ve halen de efsanevi hikayelerle anlatılanbu muhterem şahsiyet, burada gömülmüştür.

13. yüzyılın sonunda yaşamış olan bu zat, efsaneye göre, vasiyeti üzerinde öldüğünde kimse gömüldüğü yeri tam olarak anlamasın diye yedi farklı tabutu, yedi farklı müslüman olmayan ülkelerde gömdürmüştür.

Blagay’daki Sarı Saltuk türbesibelki de konumu ve canlı doğa nedeniyle bir çok sufi ve tasavvuf ehli tarafından ziyareti tercih edilen yerlerden biridir.


100h+

Yılda ziyaretler


4.82

115 puana göre ortalama


12/7

Açmak

Hakkımızda misafirlerimiz için

“A stunning photo of Blagaj I saw a few months ago with the cave, Buna river and the dervish house is among the reasons that prompted me to include a visit to nearby Mostar and this small village when I visit the Balkan countries. True to the picture, it is a magnificent view. A must see! Also include a visit to the historical Blagaj Tekke (Dervish monastery) which was built in the 16th century. Enjoy the traditional Bosnian coffee or lunch at the restaurant and relax to the soothing sound of the water flowing close by.”

rosario308, L.A. (May, 2016) via TripAdvisor

“Just 15 minutes drive ahead of Mostar from Sarajevo, one comes to Blagaj where you find the spring of River Buna whose water gushes out of the spring in a lovely clean blue-green hue. Just next to the spring is an old dervish house (Tekke) built in 15th century, embedded into the mountainside showcasing the lifestyle of dervishes. The Tekke has a small entry fee but it should not be missed as it allows excellent photo-taking opportunities of both the ancient Tekke as well as Spring of River Buna.”

Kamal5372, Pakistan (April 2016) via TripAdvisor

“We arrived at Noon and were pleasantly surprised to see so few tourists. It was a bright sunny day and hot, but the water and the Dervish prayer house were well worth the 2 hour drive from Dubrovnik. We toured around the area taking photos and walking through the prayer house – cost is 2 Euro to enter.”

agale2002, Croatia (June, 2016) via TripAdvisor

“We were driving from Mostar to Montenegro and thought we would stop here. It was a lovely little place and simple but beautiful setting. Worth an hour of your time to appreciate the setting.”

Tara S, UK (June, 2016) via TripAdvisor

This is a unique website which will require a more modern browser to work!

Please upgrade today!